Onderwijs

Met behulp van onze tool kunnen we leerlingen helpen ontdekken wat een goede en passende sectorkeuze, profielkeuze, stagekeuze of studiekeuze voor ze is. MotivatieMatch maakt gebruik van de MiM motivatietool. Dit is een tool om passie, (intrinsieke) motivatie en talenten van leerlingen in kaart te brengen; een krachtige methode bij het kiezen van een sector, profiel, stage of studie. Deze methode gaat uit van het volgende principe: als je wilt weten wat een leerling motiveert, moet je kijken naar hun gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die zij zelf als plezierig hebben ervaren.

Motivatie student vs. competenties studie

Nadat de MiM motivatietool is doorlopen en het persoonlijke motivatiepatroon in kaart is gebracht, kan er een match gemaakt worden met een stage of studie(richting). Dit gebeurt op basis van het motivatiepatroon van de leerling aan de ene kant en de noodzakelijke competenties en kenmerken van een studierichting of een (vervolg)opleiding aan de andere kant.

Door dit te faciliteren in een digitaal platform kan er een goed profielenoverzicht worden gemaakt van de leerlingen enerzijds en de stages of studierichtingen anderzijds. Door het systeem objectief een match te laten maken tussen de persoonlijke profielen en de beschikbare stages / studies, wordt er een flinke stap in de goede richting gezet om te komen tot een gefundeerde keuze.

MotivatieMatch geeft inzicht

Doordat alle data in het systeem wordt opgeslagen, is er een scherpe monitoring mogelijk betreffende het in kaart brengen van de algemene tendens. Zo wordt inzichtelijk hoe leerlingen zich in de loop van de tijd ontwikkelen en of de kloof tussen hun intrinsieke motivatie en de benodigde competenties voor een stage of studie groter of kleiner wordt.