De MiM motivatietool

MotivatieMatch gebruikt de MiM motivatietool (My intrinsic Motivation*) in combinatie met een online platform voor het matchen van iemands intrinsieke motivatie in verschillende situaties. De MiM motivatietool is op maat te maken voor verschillende toepassingen en doelgroepen en kan gematched worden in een online platform. Wanneer er alleen sprake is van het verkrijgen van een motivatiepatroon doormiddel van één op één coaching kan er gebruik worden gemaakt van het MotivatieKompas. Intrinsieke motivatie is de motivatie die iedereen heeft en van binnenuit komt. Door het leven heen is deze motivatie ingezet om met plezier en voldoening dingen te doen.

Hier is het MotivatieKompas en de afgeleide MiM motivatietool dan ook op gebaseerd; wat je als patroon eerder in je leven met plezier hebt gedaan bevat motiverende elementen die, wanneer je dit in andere activiteiten terugbrengt, deze ook weer met plezier en voldoening zal doen. Het verleden is in dit geval de beste voorspeller voor de toekomst. En wanneer je deze motiverende elementen kunt gebruiken voor een goede match met bijvoorbeeld een activiteit of een ander persoon zal deze match optimaal en trouw aan de persoon zijn. Motiverende elementen kunnen ook gebruikt worden voor een goede match met bijvoorbeeld een vacature.

Hoe werkt de MiM motivatie analyse?

Als jij wilt weten wat jou motiveert moet je kijken naar jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die je zelf als plezierig hebt ervaren. Jouw Motivatiepatroon is dus gebaseerd op een patroon van jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die jou voldoening geven. Door te kijken naar activiteiten uit het verleden kun je een patroon ontdekken. Deze activiteiten kunnen door de deelnemer geschreven, gesproken of op een andere manier geïnventariseerd zijn.

Waar bestaan deze motivatiepatronen dan uit?

Het patroon is geen optelsom van afzonderlijke delen maar vormt een geheel waarin alle elementen functioneren in relatie tot de rest. De elementen die samen je motivatiepatroon vormen zijn bijvoorbeeld:

  • onderwerpen die ik echt heel leuk vind
  • omstandigheden die ik fijn vind
  • mijn talenten
  • ik wil eigenlijk het liefst


Wanneer deze elementen als uitgangspunt genomen worden zal je altijd een keuze of match maken die volledig trouw is aan jezelf en gebaseerd op plezier en voldoening.

* "My intrinsic Motivation" is geïnspireerd door de publicatie "De Kracht van Motivatie": door Anton Philips en Annemiek van Kessel; 2016