Toepassingen

MotivatieMatch kent verschillende toepassingen, die altijd uit gaan van een individuele benadering op basis van intrinsieke motivatie. De toepassingen worden gefaciliteerd in veilige digitale platformen, waarvan een database met profielen van personen of objecten de kern vormt voor het matchingsproces.

(In)formele zorg

De afgelopen jaren is het belang van de informele zorg steeds groter geworden door bezuinigingen, beperkte middelen en gebrek aan tijd. Om hulpbehoevende cliënten voldoende persoonlijke aandacht te geven - met name gericht op de informele zorg - zal dit in toenemende mate opgevangen moeten worden door vrijwilligers, mantelzorgers, vrienden en familie.
Lees verder »

Onderwijs

Met behulp van onze tool kunnen we leerlingen helpen ontdekken wat een goede en passende sectorkeuze, profielkeuze, stagekeuze of studiekeuze voor ze is. MotivatieMatch maakt gebruik van de MiM motivatietool. Dit is een tool om passie, (intrinsieke) motivatie en talenten van leerlingen in kaart te brengen; een krachtige methode bij het kiezen van een sector, profiel, stage of studie. Deze methode gaat uit van het volgende principe: als je wilt weten wat een leerling motiveert, moet je kijken naar hun gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die zij zelf als plezierig hebben ervaren.
Lees verder »

Arbeidsmarkt

Er zijn verschillende redenen waarom iemand opnieuw zijn beroepskeuze overweegt. Vaak uit noodzaak, in het geval van reorganisatie, outplacement, of (langdurige) werkloosheid. Maar ook een burn-out of een bore-out kunnen voor een vraag zorgen. Daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat iemand simpelweg meer voldoening zoekt in het arbeidsproces.
Lees verder »