Over MotivatieMatch

MotivatieMatch richt zich op het matchen van personen op basis van intrinsieke motivatie binnen de sectoren onderwijs, arbeid, zorg en welzijn. Dit kan doormiddel van individuele coaching met het MotivatieKompas. Ook kan de methodiek voor het achterhalen van intrinsieke motivatie gecombineerd worden met een digitaal systeem om geautomatiseerd te matchen.

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie.

Voor wie?

MotivatieMatch richt zich met name op het matchen van hulpvragers enerzijds en hulpaanbieders of invulling anderzijds op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en arbeid. Denk daarbij aan:

  • Het matchen van een cliënt in de zorg met een vrijwilliger en vice versa (informeel);
  • Het matchen van een cliënt in de zorg met een medewerker en vice versa (formeel);
  • Het matchen van de intrinsieke motivatie van een student met de competenties van een studie;
  • Het matchen van de intrinsieke motivatie van een werkzoekende met de competenties van een beroep.

De methodiek: MiM

De intrinsieke motivatie van de deelnemers wordt in kaart gebracht volgens de MiM (My intrinsic Motivation) methodiek. Deze methodiek is gericht op het ontdekken en blootleggen van iemands motiverende elementen aan de hand van zijn of haar levenservaringen.

Lees meer over de MiM methodiek

Het online platform

De profielen van de deelnemers, die in kaart zijn gebracht volgens de MiM methodiek, worden middels een unieke persoonlijke profielpagina - uiteraard binnen een beveiligde omgeving - digitaal gemaakt. Zo ontstaat een verzameling van waardevolle informatie die razendsnel geanalyseerd kan worden.

Lees meer over het online platform

De initiatiefnemers

MotivatieMatch is een initiatief van vijf enthousiastelingen die hun passie en kennis op het gebied van coaching, consultancy, intrinsieke motivatie en online communicatie hebben gebundeld. Met als doel; meer (gerichte) aandacht voor die mensen die dat het hardst nodig hebben.

Lees meer over de initiatiefnemers