(In)formele zorg

De afgelopen jaren is het belang van de informele zorg steeds groter geworden door bezuinigingen, beperkte middelen en gebrek aan tijd. Om hulpbehoevende cliënten voldoende persoonlijke aandacht te geven - met name gericht op de informele zorg - zal dit in toenemende mate opgevangen moeten worden door vrijwilligers, mantelzorgers, vrienden en familie.

Het verduurzamen van de relatie tussen de informele zorg en de cliënt is dus van essentieel belang en zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Door middel van matching tussen deze twee partijen op basis van intrinsieke motivatie kan het bestaande bestand van krachten in de informele zorg worden gekoesterd en bovendien op een duurzame manier worden uitgebreid.

(In)formele zorg efficiƫnt inrichten

Een kwalitatief goede match is dus belangrijk, maar op zichzelf staand nog niet voldoende. Voor een efficiënte uitvoering is het noodzakelijk om te zorgen voor een structurele en geautomatiseerde aanpak. Het tot stand brengen van een handmatige match tussen mens en activiteit blijkt in de praktijk vaak te veel werk om iedereen goed en voldoende te kunnen bedienen. Door de subjectieve profielen van twee partijen - in dit geval aan de ene zijde de cliënt en aan de andere zijde de vrijwilliger, medewerker, mantelzorger etc. - door een objectief systeem aan elkaar te koppelen kan het systeem binnen een aantal tellen een kwalitatieve invulling geven aan een persoonlijke hulpvraag van de gebruiker van een zorginstelling.

De gebruiker van een zorgorganisatie kan zodoende beter bediend worden als het gaat om persoonlijke aandacht. Door de focus te verleggen van de vraag “Wat kan een cliënt nog?” naar “Wat wil een cliënt?” streeft MotivatieMatch er naar om een unieke meerwaarde te bieden. Immers, juist de drijfveren van een cliënt mogen niet door bezuinigingen buiten beschouwing worden gelaten.