Arbeidsmarkt

Er zijn verschillende redenen waarom iemand opnieuw zijn beroepskeuze overweegt. Vaak uit noodzaak, in het geval van reorganisatie, outplacement, of (langdurige) werkloosheid. Maar ook een burn-out of een bore-out kunnen voor een vraag zorgen. Daarnaast gebeurt het ook regelmatig dat iemand simpelweg meer voldoening zoekt in het arbeidsproces.

Intrinsiek gemotiveerde werknemers

Om een goede (vervolg)keuze te maken voor een passend beroep is matching op basis van intrinsieke motivatie een optimaal uitgangspunt. Als iemand doet waar hij/zij plezier in heeft en voldoening haalt uit werkzaamheden, zal deze persoon ook beter tot zijn recht komen en uiteindelijk productiever zijn. De kans op een lange en duurzame arbeidsrelatie wordt hierdoor ook vele malen groter.

Een MotivatieMatch is een duurzame match!

Door unieke motivatiepatronen van personen te matchen aan een functieprofiel met soortgelijke matchingscriteria kan een duurzame match tot stand komen. Het feit dat iedere functie weer andere benodigde competenties en karaktereigenschappen vereist maakt matching op dit vlak dus mogelijk.

De investering in een goede individuele benadering kan op de lange termijn economisch voordeel bieden i.v.m. met het uitblijven of eerder beëindigen van een uitkeringssituatie.