FAQ

Hier vind je direct de antwoorden op veelgestelde vragen. Deze lijst met vragen en antwoorden wordt aangevuld.

Algemeen

Kan MotivatieMatch een meerwaarde bieden voor mijn organisatie? c

Het antwoord is 'ja' wanneer die organisatie op regelmatige basis personen samenbrengt ten einde een hulpvraag te beantwoorden of een activiteit uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het samenbrengen van een cliënt en een vrijwilliger in de zorg. MotivatieMatch zorgt er niet alleen voor dat het bij elkaar brengen van personen makkelijker en sneller verloopt, maar ook dat dit op basis van wederzijdse raakvlakken gebeurt. Een optimale match zorgt immers voor optimale resultaten in termen van (formele en informele) zorg, onderwijsresultaten en arbeidsondersteuning

Hoe wordt MotivatieMatch binnen een organisatie geïmplementeerd? c

Die implementatie is tweeledig. Ten eerste wordt de MiM methodiek afgestemd op de doelgroep en wordt er een (door de organisatie te bepalen) aantal personen volgens deze methodiek geïnterviewd. Dit levert unieke motivatiepatronen op die worden omgezet naar een digitaal persoonlijk profiel. Ten tweede wordt het online platform op maat ontwikkeld. Via de website kunnen oproepen geplaatst worden, via het ledenbeheer kan iedereen zijn eigen profiel beheren en via het algemene beheer kan de organisatie aanmeldingen en oproepen accorderen en matches inzien en beheren.

Wat is intrinsieke motivatie? c

Intrinsieke motivatie is de motivatie die vanuit de persoon zelf komt. Als een persoon intrinsiek gemotiveerd is voert hij een handeling uit omdat hij het graag wil, niet omdat hij van buiten af wordt gemotiveerd dit te doen zoals bij extrinsieke motivatie.

MotivatieMatch brengt de intrinsieke motivatie van deelnemers in kaart en gebruikt deze om een match te vinden, zodat personen aan elkaar gekoppeld worden die van binnenuit grote overeenkomsten qua drijfveren vertonen.