MotivatieKompas

MotivatieMatch gebruikt het MotivatieKompas voor het in kaart brengen van iemands intrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie is de motivatie die iedereen heeft en van binnenuit komt. Door het leven heen is deze motivatie ingezet om met plezier en voldoening dingen te doen.

Het MotivatieKompas is een tool om je passie, (intrinsieke) motivatie en talenten in kaart te brengen. Om te komen tot jouw MotivatieKompas hanteren we een methode (gebaseerd op SIMA: System for Identifying Motivated Abilities) waarmee wij voor ieder individu een uniek motivatiepatroon vast kunnen stellen. Wanneer deze motivatiepatronen gematched dienen te worden in een online platform kan er gebruik worden gemaakt van de MiM motivatietool.

Wat motiveert mij?

Als jij wilt weten wat jou motiveert moet jij kijken naar jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die jij zelf als plezierig hebt ervaren. Jouw Motivatiepatroon is dus gebaseerd op jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die jou voldoening geven. Het patroon is geen optelsom van afzonderlijke delen maar vormt een geheel; waarin alle elementen functioneren in relatie tot de rest. Zo kun jij een juiste studiekeuze of beroepskeuze maken. Maar het kan ook ingezet worden voor het optimaliseren van team- en personeelsprestaties. Op deze manier kan het MotivatieKompas ingezet worden om het beste in je werknemers naar boven te halen.

Hoe werkt de MotivatieKompas analyse?

Als jij wilt weten wat jou motiveert moet je kijken naar jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die je zelf als plezierig hebt ervaren. Jouw Motivatiepatroon is dus gebaseerd op een patroon van jouw gedrag tijdens het uitoefenen van activiteiten die jou voldoening geven.

Door te kijken naar activiteiten uit het verleden kun je een patroon ontdekken. Bij de MiM motivatietool nemen we dan ook 5 tot 7 activiteiten uit het verleden en gaan hier een rode draad uit filteren. Deze verhalen kunnen door de deelnemer geschreven, gesproken of op een andere manier geïnventariseerd zijn.

Uit welke elementen bestaat het MotivatieKompas?

Het patroon is geen optelsom van afzonderlijke delen maar vormt een geheel waarin alle elementen functioneren in relatie tot de rest. De elementen die samen je motivatiepatroon vormen zijn:

  • motiverende onderwerpen
  • motiverende omstandigheden
  • motiverende vaardigheden
  • motiverende werkverhouding
  • centrale drijfveer


Wanneer deze elementen als uitgangspunt genomen worden zal je altijd een keuze of match maken die volledig trouw is aan jezelf